STRANDBAKKEHUSET
Børne- og ungehospice Rønde

Rotary Indsamling til udeområde til
STRANDBAKKEHUSET børne- og ungehospice
beliggende i Rønde på Djursland

Hvorfor?

Det eneste Børne- og ungehospice i Danmark er Lukashuset i Hellerup, der åbnede i 2015 og har fire pladser med tilhørende lejligheder.
Det er vigtigt, at der er et børnehospice både i Vest- og i Østdanmark. I oktober 2018 valgte sundhedsministeren området Region Midtjylland til det første Vestdanske børnehospice.

Regionsrådet havde allerede besluttet, at det skulle være Hospice Djursland i Rønde, der skal drive de fire nye hospicepladser.
Det nye hospice får navnet STRANDBAKKEHUSET Børne- og ungehospice, og det skal etableres i forlængelse af Hospice Djurslands bygning.
Pladserne bliver indrettet som familielejligheder, så der er plads til hele familien.

I 2001 gik de 5 Rotaryklubber på Djursland sammen om at forberede opførelsen af et hospice. Derfor vil det også være naturligt at fortsætte med at støtte Hospice Djursland. Nu er Rotarys opgave primært at indsamle midler til etablering af udeområder for børn og unge.


“Grønne rum til liv, glæde og aktivitet”

Det kommende børne- og ungehospice skal være et særligt hus med vedkommende udearealer. Strandbakkehuset kommer til at få en unik placering i overgangen mellem det eksisterende hospice Djursland og skoven vest for, hvilket giver os enestående muligheder for at knytte naturen an til huset, og sikre det nye børne- og ungehospice nogle helt unikke rekreative omgivelser.

“Vi ved, hvor vigtigt det er, at komme udenfor stuen på hospice - især når vi taler om børn og unge, og deres familier. Syge børn har brug for at mærke vinden i håret og for et kort øjeblik lade tankerne handle om andet end sygdommen- men derimod om hvor højt man kan gynge eller hvor lang tid der mon går inden snobrødet er færdigt. Så etableringen af et inspirerende uderum vil i den grad bidrage til at højne livskvaliteten hos de børn og unge, som lever med en livstruende sygdom, men som alligevel skal få en hverdag til at fungere.”

Introduktionsvideo

Kontakt os

Adresse:

Strandbakken 1, 8410 Rønde

Telefon:

78 41 34 00

Dorit Simonsen

Hospiceleder

Telefon:

78 41 34 03

Rikke Nichols

Administrativ koordinator

Telefon:

78 41 34 00

Hjælp os og del budskabet